Office Dogs

Bij dit traject worden Aaipaxx honden ingezet om werknemers (en werkgevers) bewust te maken van de eigen identiteit en die van het team. Door gerichte coaching en verbindend communiceren wordt er gewerkt aan groei en ontplooing. Voor dit traject werken we samen met Evelien Van de Mert van Stormboom.